همکاران

تیم همکاران‌ما تیمی که می داند چه باید بکند و چطور آن را انجام دهد ...

بنیانگذار و مدیرعامل

نیما عطایی

 09125760915  nimasoftco@gmail.com
بنیانگذار و برنامه نویس موبایل

نگار غفوری

برنامه نویس موبایل

سینا محمد زاده

گرافیست

سید حمزه انتظار