منو
English (United States) English (United States)
 ورود

اولین دوره از سلسله نشست های مسیر پیشرفت دانشجویان IT

اولین دوره از سلسله نشست های مسیر پیشرفت دانشجویان IT

مجموعه نشست های "مسیر پیشرفت دانشجویان IT و رشته های مرتبط" با هدف اشنایی دانشجویان با بازار کار و تخصص های مورد نیاز بصورت ماهانه در حال برگزاری میباشد.این دوره برای اولین بار در دانش سرای عالی کرج برگزار شد. با تشکر از سرکار خانم مهندس بوزرجمهری و جناب آقای مهندس خوشوقت