منو
English (United States) English (United States)
 ورود

نمایشگاه صنعت نفت تهران

نمایشگاه صنعت نفت تهران

رونمایی از سامانه های ساپاتور (تعمیر و نگهداری net بر اساس سیستم های IIOT) و ساراد (سامانه ردیابی دارایی ها)