منو
English (United States) English (United States)
 ورود

اولین نمایشگاه تهران هوشمند

اولین نمایشگاه تهران هوشمند

حضور در اولین نمایشگاه تهران هوشمند و رونمایی از سامانه IOTMonitor.ir اولین سامانه اوپن سورس ابری اینترنت اشیا در ایران