منو
English (United States) English (United States)
 ورود

گالری تصاویر

اولین دوره از سلسله نشست های مسیر پیشرفت دانشجویان IT
اولین دوره از سلسله نشست های مسیر پیشرفت دانشجویان IT
بازدید از کارخانه فولاد
بازدید از کارخانه فولاد
اولین رویداد startup weekend دانش آموزی اراک
اولین رویداد startup weekend دانش آموزی اراک
بازدید از پروژه هوشمند سازی معدن مس زرشوران
بازدید از پروژه هوشمند سازی معدن مس زرشوران
نمایشگاه محصولات فضایی صندوق نوآوری و شکوفایی
نمایشگاه محصولات فضایی صندوق نوآوری و شکوفایی
نمایشگاه صنعت نفت تهران
نمایشگاه صنعت نفت تهران
اولین نمایشگاه تهران هوشمند
اولین نمایشگاه تهران هوشمند
غرفه پورتال خبرخوان هوشمند حبه Habbe.ir
غرفه پورتال خبرخوان هوشمند حبه Habbe.ir