گالری تصاویر

عقد قرارداد طراحی و تولید سامانه مانیتورینگ معادن زیرزمینی(یورت۴۳)
عقد قرارداد طراحی و تولید سامانه مانیتورینگ معادن زیرزمینی(یورت۴۳)
عقد تفاهمنامه شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و شرکت مبتکران اشیاء هوشمند
عقد تفاهمنامه شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و شرکت مبتکران اشیاء هوشمند
بازدید از مرکز خدمات شرکت خدمات عمومی فولاد ایران
بازدید از مرکز خدمات شرکت خدمات عمومی فولاد ایران
نمایشگاه صنعت نفت تهران
نمایشگاه صنعت نفت تهران
نمایشگاه محصولات فضایی صندوق نوآوری و شکوفایی
نمایشگاه محصولات فضایی صندوق نوآوری و شکوفایی
بازدید از پروژه هوشمند سازی معدن مس زرشوران
بازدید از پروژه هوشمند سازی معدن مس زرشوران
اولین نمایشگاه تهران هوشمند
اولین نمایشگاه تهران هوشمند
غرفه پورتال خبرخوان هوشمند حبه Habbe.ir
غرفه پورتال خبرخوان هوشمند حبه Habbe.ir
کارگاه مسیر شغلی
کارگاه مسیر شغلی
اولین رویداد startup weekend دانش آموزی اراک
اولین رویداد startup weekend دانش آموزی اراک