منو
English (United States) English (United States)
 ورود

تگ:کلاس

اولین دوره از سلسله نشست های مسیر پیشرفت دانشجویان IT
اولین دوره از سلسله نشست های مسیر پیشرفت دانشجویان IT

مجموعه نشست های "مسیر پیشرفت دانشجویان IT و رشته های مرتبط" با هدف اشنایی دانشجویان با بازار کار و تخصص های مورد نیاز بصورت ماهانه در حال برگزاری میباشد.این دوره برای اولین بار در دانش سرای عالی کرج برگزار شد. با تشکر از سرکار خانم مهندس بوزرجمهری و جناب آقای مهندس خوشوقت