نظارت و مدیریت یخچال ها و سردخانه ها

از مشکلات کوچک قبل از بزرگ شدن مطلع شوید

 1. جلوگیری از ایجاد خسارت به تاسیسات و محموله
 2. جلوگیری از وقایع غیر مترقبه و اطلاع رسانی
 3. تشخیص زودهنگام خرابی تاسیسات
 4. نظارت دایمی
 5. کاهش هزینه های نگهداری و تعمیراتنظارت بر سیستم های سرمایشی و گرمایشی

 1. صرفجویی در پول و زمان
 2. جلوگیری و اطلاع بموقع از بلایای طبیعی
 3. قبل از بزرگ شدن مشکلات مطلع شوید
 4. ناظری تمام وقت و بدون هزینه برای تاسیسات

نظارت و مدیریت یخ زدگی لوله

 1. جلوگیری از یخ زدگی لوله کشی ساختمان
 2. اعلام اخطار های لازم برای اگاهی شما از یخ زدگی
 3. آسودگه خیال ویلای خود را ترک کنید
 4. کنترل انواع سیستم های گرمایشی
 5. کنترل انواع بوستر پمپ

گاوداری هوشمند

 1. کاهش نیروی انسانی مورد نیاز
 2. پیگیری و کنترل وضعیت سلامت و تغذیه دام از هرجا و هر زمان
 3. مانیتور محیط زیست دام (دما ، رطوبت ، گاز متان و اکسیژن)
 4. مانیتور وضعیت منابع و نهاده ها بصورت لحظه ای
 5. مانیتور کیفیت آب
 6. مانیتور وزن گیری دام
 7. مانیتور و کنترل دسترسی ها و اعلام دسترسی غیر مجاز 

نظارت و مدیریت یخچال های بیمارستانی و آزمایشگاهی

 1. حفاظت از تجهیزات و مطابقت با مقررات
 2. نظارت 24/7 بدون نیاز به دخالت هیچ نیزوی انسانی
 3. پیشگیری از توقف و خرابی یخچال
 4. نظارت مستمر بر سیستم موتور